UNNA Sp. z o.o.
ul. Szosa Bydgoska 58,
87-100 Toruń

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000586367, REGON 362996855, NIP 9562314352, kapitał zakładowy 5.000 zł

DOKUMENTY DOTYCZĄCE POŁĄCZENIA SPÓŁKI:

DOKUMENTY DOTYCZĄCE POŁĄCZENIA SPÓŁKI: